Bestuur

Het bestuur bestaat uit leden die gekozen zijn tijdens de algemene ledenvergadering. Conform de verenigingsstatuten legt het bestuur eenmaal per jaar, tijdens de algemene ledenvergadering, verantwoording af aan de leden.
Hieronder ziet u een overzicht van bestuursleden die momenteel in functie zijn.

  Jeffrey Pepping

  Jeugdzaken

    Sjors Doeve

      Mark Roossien

        Harry Kupers

        Voorzitter

          Jos Hovinga

          Secretaris

            Rideon de Vries

            Penningmeester

              Stefan van der Veen

              Wedstrijdsecretaris