Bestuur

Het bestuur bestaat uit leden die gekozen zijn tijdens de algemene ledenvergadering. Conform de verenigingsstatuten legt het bestuur eenmaal per jaar, tijdens de algemene ledenvergadering, verantwoording af aan de leden.
Hieronder ziet u een overzicht van bestuursleden die momenteel in functie zijn.

  Jos Hovinga

  Secretaris

    Rideon de Vries

    Penningmeester

      Stefan van der Veen

      Wedstrijdsecretaris

        Jeffrey Pepping

        Jeugdzaken

          Sjors Doeve

           Mark Roossien

           Voorzitter

            Merel Daling