Bestuur

Het bestuur bestaat uit leden die gekozen zijn tijdens de algemene ledenvergadering. Conform de verenigingsstatuten legt het bestuur eenmaal per jaar, tijdens de algemene ledenvergadering, verantwoording af aan de leden.
Hieronder ziet u een overzicht van bestuursleden die momenteel in functie zijn.

  Harry Kupers

  Voorzitter

    Jos Hovinga

    Secretaris

      Rideon de Vries

      Penningmeester

        Stefan van der Veen

        Wedstrijdsecretaris

          Jeffrey Pepping

          Jeugdzaken

            Sjors Doeve

              Mark Roossien