Bestuur

Het bestuur bestaat uit leden die gekozen zijn tijdens de algemene ledenvergadering. Conform de verenigingsstatuten legt het bestuur eenmaal per jaar, tijdens de algemene ledenvergadering, verantwoording af aan de leden.
Hieronder ziet u een overzicht van bestuursleden die momenteel in functie zijn.

  Sjors Doeve

    Mark Roossien

      Harry Kupers

      Voorzitter

        Jos Hovinga

        Secretaris

          Rideon de Vries

          Penningmeester

            Stefan van der Veen

            Wedstrijdsecretaris

              Jeffrey Pepping

              Jeugdzaken