Bestuur

Het bestuur bestaat uit leden die gekozen zijn tijdens de algemene ledenvergadering. Conform de verenigingsstatuten legt het bestuur eenmaal per jaar, tijdens de algemene ledenvergadering, verantwoording af aan de leden.
Hieronder ziet u een overzicht van bestuursleden die momenteel in functie zijn.

Mark Roossien

Voorzitter

  Merel Daling

    Jerremy Weerts

      Jos Hovinga

      Secretaris

        Rideon de Vries

        Penningmeester

          Stefan van der Veen

          Wedstrijdsecretaris

            Jeffrey Pepping

            Jeugdzaken