Lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door een aanmeldingsformulier in te leveren. U kunt dit formulier aanvragen in de kantine of bij de secretaris en daar vervolgens ook weer inleveren. Het lidmaatschap wordt normaal gesproken voor een voetbalseizoen aangegaan. Het voetbalseizoen duurt van 1 juli tot 30 juni van het daar opvolgende jaar.

De contributie voor het seizoen (2018-2019) is:

Jo9: €65,-
Jo11:  €75,-
Jo13:  €75,-
Jo15-19: €90,-
Senioren: €115,-

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de ALV.

Het innen van de contributie geschiedt via ClubCollect. Voor vragen over ClubCollect verwijzen wij u graag naar deze website.

    Jos Hovinga

    Secretaris

      Afmelden

      Afmelden als lid van VV Gieterveen dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris voor 30 juni. Dit kan via de postduif of per e-mail. Wanneer het lidmaatschap in het verloop van het seizoen wordt stopgezet, moet nog wel contributie betaald worden.