woensdag, 6 december 2023
Gieterveen, NL
1°C

News

Uitnodiging ALV VV Gieterveen

Het bestuur van VV Gieterveen nodigt alle leden, ouders/verzorgers van leden en andere betrokkenen bij VV Gieterveen van harte uit tot het bijwonen van de aankomende Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 28 september 2017 om 19.00 uur in de kantine van sportpark de Hoogkaamp.

Mocht u agendapunten willen indienen dan kunt u deze tot twee uur voor de vergadering indienen bij de secretaris.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling van de notulen van de vorige ALV d.d. 6 oktober 2016
 1. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar: Hans Mulder en Freek Goeree.
  • Aftredend niet herkiesbaar: Marjolein PopkenTegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden gesteld, mits de gegevens vóór de vergadering schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend (art. 21 Huishoudelijk Reglement).

   Zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan wordt geen verkiezing gehouden en gelden de door het bestuur gestelde kandidaten als gekozen.

 2. Rooster van aftreden

Het rooster van aftreden ziet er na de bestuursverkiezing als volgt uit:

2018: J. Hovinga, S. van der Veen en S. Doeve
2019: H. Kupers en M. Popken

 1.  Financiën
  • Rekening Seizoen 2016 – 2017
  • Verslag Kascommissie
  • Samenstelling Kascommissie, aftredend en niet herkiesbaar G. Wigchering
  • Begroting 2017 – 2018
 2. Vaststelling contributie:
  • Bespreking contributieverhoging jeugd
 1. SJO / jeugd
 2. Toelichting sponsorcommissie; stand van zaken en doelstellingen
 3. Stand van zaken jeugd
 4. Activiteiten komend seizoen
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

De notulen van de vorige ALV kunt u opvragen via het onderstaande contactformulier.

   


  Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/gieterveen/public_html/wp-includes/functions.php on line 5349