14 oktober ALV

 

Algemene Ledenvergadering·                                        ·Datum: donderdag 14 oktober 2021
19.00 uur

 

Het bestuur van VV Gieterveen nodigt alle leden, ouders/verzorgers van leden en andere betrokkenen bij VV Gieterveen van harte uit tot het bijwonen van de aankomende Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 14 oktober 2021 om 19.00 uur in de kantine van sportpark de Hoogkaamp.

 

Mocht u agendapunten willen indienen dan kunt u deze tot twee uur voor de vergadering indienen bij de secretaris.

 

 

Agenda

 

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling van de notulen van de vorige ALV d.d. 29 oktober 2020
 4. Aanpassing statuten naar aanleiding van WBTR
   • Begin 2022 extra ALV

 

 1. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar: J. Hovinga, S. van der Veen en G. J. DoeveTegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden gesteld, mits de gegevens vóór de vergadering schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend (art. 21 Huishoudelijk Reglement).

 

6. Rooster van aftreden

Het rooster van aftreden ziet er na de bestuursverkiezing als volgt uit:

 

2022: J. Pepping en J. Weerts

2023: M. Roossien, R. de Vries, en M. Daling.

2024: J. Hovinga, S. van der Veen en G. J. Doeve

 

7. Jaarverslag

  • Overzicht ledenbestand

 

8. Financiën

  • Afrekening Seizoen 2020 – 2021
  • Verslag Kascommissie
  • Samenstelling Kascommissie, aftredend en niet herkiesbaar Geert Wigchering
  • Begroting 2021 – 2022

 

9. Vaststelling contributie

  • Contributieverhoging jeugd
  • Lidmaatschapsvormen

 

 1. Stand van zaken SJO
  • Sponsoring Rabobank
  • Activiteiten
  • Scheidsrechters
  • Bestuur
 1. Jubileum
 2. Mededelingen
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Geplaatst

in

door

Tags:


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/gieterveen/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/gieterveen/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107