Uitnodiging ALV 1 oktober 2020

Het bestuur van VV Gieterveen nodigt alle leden, ouders/verzorgers van leden en andere betrokkenen bij VV Gieterveen van harte uit tot het bijwonen van de aankomende Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 1 oktober 2020 om 19.00 uur in de kantine van sportpark de Hoogkaamp. In verband met de coronamaatregelen vragen wij wel iedereen die aanwezig wil zijn zich aan te melden via de mail of via een app bericht aan één van de bestuursleden.

Mocht u agendapunten willen indienen dan kunt u deze tot twee uur voor de vergadering indienen bij de secretaris.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling van de notulen van de vorige ALV d.d. 31 oktober 2019
 4. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar: M. Roossien en R. de Vries
  • Het bestuur stelt voor dat J. Weerts en M. Daling toetreden tot het bestuur.
  • S. van der Veen legt zijn interim voorzitterschap neer. Het bestuur stelt voor dat M. Roossien voorzitter wordt.

Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden gesteld, mits de gegevens vóór de vergadering schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend (art. 21 Huishoudelijk Reglement).

 1. Rooster van aftreden
  Het rooster van aftreden ziet er na de bestuursverkiezing als volgt uit:

2021: J. Hovinga, S. van der Veen en S. Doeve
2022: J. Pepping en J. Weerts
2023: M. Roossien, R. de Vries, en M. Daling.

 1. Jaarverslag.
 2. Financiën
 • Afrekening Seizoen 2019 – 2020
 • Samenstelling Kascommissie, aftredend en niet herkiesbaar Bert Kupers.
 • Begroting 2020 – 2021
 1. Vaststelling contributie
  • Contributieverhoging senioren.
  • Contributievoorstel Walking Football
 2. Toelichting sponsor zaken; stand van zaken en doelstellingen
  • Club van 25
 3. Stand van zaken jeugd
 4. Activiteiten komend seizoen
 5. VOG, beleidsplan gedragsregels
 6. Jubileum 2022
 7. Ontwikkelingen senioren
 8. Kantine
 9. Mededelingen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Geplaatst

in

door

Tags:


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/gieterveen/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/gieterveen/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107