Beste leden, vrijwilligers, ouders/verzorgers van jeugdleden van vv Gieterveen,

Al geruime tijd is het bestuur van vv Gieterveen op zoek naar vrijwilligers om verschillende vacatures binnen de SJO ZVC’14, waar al onze Gieterveen-jeugd onder valt, in te vullen. Tot onze grote teleurstelling is dit tot op heden niet gelukt. Op een uitnodiging richting ouders is niet gereageerd. Natuurlijk kunnen hier verschillende redenen aan ten grondslag liggen, maar als bestuur hebben we de indruk dat de noodzaak niet helemaal overgekomen is.

Hidde Nijhuis is na 5 jaar gestopt als voorzitter van de SJO. Harry Kupers heeft in dezelfde periode tevens een bestuursfunctie gehad vanuit het hoofdbestuur van vv Gieterveen. Ook Harry zal er na dit seizoen helaas mee stoppen, gelukkig hebben we Jeffrey Pepping bereid gevonden om zijn plaats te vervangen.
Als laatste zit Stefan van der Veen al sinds de oprichting in de Technische Commissie van de SJO, waar hij twee jaar geleden al heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Ook deze functie is dus nog vacant.

De laatste maanden zijn we actief geweest in het benaderen van verschillen personen, maar hebben nog geen enthousiastelingen gevonden voor deze functies.

Het is als moedervereniging vv Gieterveen van groot belang om deze vacatures ingevuld te hebben, mocht het onderdeel uit willen blijven maken van de SJO! Mochten er voor het volgende seizoen dus GEEN vrijwilligers opstaan, dan hangt het deelnemen aan de SJO voor vv Gieterveen aan een zijden draadje. Dat betekend dat er vanaf het seizoen 2019/2020 GEEN jeugdvoetbal meer zal plaatsvinden op de Gieterveense velden.
Dit omdat wij als bestuur van mening zijn dat er óók onder de leden, ouders en andere betrokkenen voldoende draagkracht moet zijn om deel te nemen aan de SJO. Wij zijn van mening dat er in vergelijking met andere verenigingen weinig vrijwillige taken van onze leden gevraagd worden, deze worden grotendeels ingevuld door een grote groep vrijwilligers. Daarnaast zijn wij ook van mening dat de huidige SJO-bestuursleden een mogelijkheid moeten hebben om af te treden.

Als bestuur zijn wij van het begin af aan een groot voorstander van de SJO en hopen nog jaren de samenwerking met Gasselternijveen en Gasselte aan te kunnen gaan. Daarom willen wij nog éénmaal een bijeenkomst plannen op dinsdag 12 februari om 19.30 uur om met zoveel mogelijk betrokkenen te overleggen en om meer informatie te geven over deze situatie. Wij hopen dat U de noodzaak van deze situatie inziet en in grote getale aanwezig zult zijn bij deze bijeenkomst. U kunt ook voor die tijd een bestuurslid benaderen voor verdere vragen.

Functiebeschrijving (in het kort) van de verschillende vacatures;

Dagelijks Bestuur SJO ZVC’14;
Bij voorkeur een Secretaris of Penningmeester. Géén Bestuursfunctie bij de moedervereniging vv Gieterveen (staat opgenomen in de statuten). Eenmaal maandelijks vergaderen in Gieterveen/Gasselternijveen/Gasselte. Voor meer informatie kunt u terecht bij Harry Kupers (0645136615)

Lid Technische Commissie;
Bijhouden van de (jeugd)ledenlijst van vv Gieterveen. Voor de start van het voor- en najaarsseizoen een teamindeling kunnen leveren richting de SJO. Contactpersoon jeugdleiders en trainers. Hooguit 3 à 4 vergadering per jaar op verschillende locaties.

Wij hopen U te zien op 12 februari!

Met vriendelijke groeten,

Bestuur vv Gieterveen